นับตั้งแต่เกิดกระแสการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในปี 2563 เป็นต้นมา สิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญคือความนิยมสื่ออิสระและสื่อท้องถิ่นที่มีมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกออนไลน์จากการนำเสนอข่าวประเด็นที่แหลมคมที่สร้างความหลากหลายให้สนามข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม การเป็นตัวแสดงขนาดเล็กในภูมิทัศน์สื่อก็นำมาซึ่งปัญหามากมายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นสื่อและความเป็นกลาง ปัจจัยการทำงานที่จำกัด การต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์มากเกินไป ฯลฯ

ประชาไทชวนรับชม ‘สื่ออิสระไทยเจอปัญหาอะไรในปี 2565’ สารคดีสั้นทบทวนภูมิทัศน์สื่อแบบใหม่ การเป็นสื่ออิสระในไทยต้องพบเจอปัญหาอะไรบ้าง

วิดีโอสารคดีเรื่องนี้อ้างอิงข้อมูลจาก “โครงการวิจัยภูมิทัศน์สื่อไทย 2565” โดย พรรษาสิริ กุหลาบ, อริน เจียจันทร์พงษ์, ทัตเทพ ดีสุคนธ์

ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสื่อภาคประชาชนอีสาน (The Isaan Record) และ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

เกี่ยวกับผู้เขียน

เนื้อหาล่าสุด