จากสถานการณ์นํ้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบกว่า 2,000 ครัวเรือน เป็นผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในรอบ 43 ปี และระดับนํ้าสูงกว่าวิกฤติน้ำท่วมครั้งล่าสุดในปี 2562 เป็นอย่างมาก

ในสถานการณ์วิกฤติเหล่านี้ เด็กและคนชราจึงเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะความสามารถในการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือตัวเองที่มีน้อย ต่างจากผู้คนในวัยอื่น 

หมายเหตุ : สารคดีชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB)