กิจกรรมปาร์ตี้หมากคงเป็นสิ่งเดียวที่พอจะยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้สูงอายุบางกลุ่มไว้ได้ ถึงแม้ในปัจจุบันการเคี้ยวหมากจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหนุ่มสาวแล้วก็ตาม เพราะด้วยสาเหตุทางช่องปากที่อาจถูกมองว่าสกปรก อีกทั้งการเคี้ยวหมากยังทำให้ฟันดำ แต่สำหรับคนวัยนี้แล้ว ‘หมาก’ คงพอจะทำให้หายเบื่อจากการต้องอยู่บ้านเพียงลำพังได้ไม่น้อย

หมายเหตุ : สารคดีชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB)