‘ไม่ใช่พระอิฐพระปูน’ เป็นการนำเสนอบทบาทของพระสงฆ์ที่วัดหาดสวนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลายเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2565 โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ริมน้ำมูล วัดเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขา

หมายเหตุ : สารคดีชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB)